ΔΩΡΕΑΝ Καταχώρηση

 • Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει η επιχειρησή σας.

 • * Οι φωτογραφίες & κείμενα που περιέχουν στοιχεία (τηλέφωνο, social media, websites κα.) δεν εμπίπτουν στο πακέτο ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ και δεν θα γίνονται δεκτές.

  Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το οικονομικό πακέτο " PREMIUM καταχώρηση" όπου μπορείτε να βάλετε όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας.

  Premium Καταχώρηση

  Σημειώστε απλά την διεύθυνσή σας ή εντοπίστε στην Google Maps την τοποθεσία σας και επικολλήστε τις συντεταγμένες για περισσότερη ακρίβεια. Π.χ. 36.346013, 28.189822

  Κείμενο έως 150 λέξεις.

  Παρακαλώ αναβάστε μια φωτογραφία της επιχειρησή σας.

  • (μέγιστο μέγεθος αρχείου 64 MB)
 • * Η καταχώρηση, banner, κουπόνι, εκδήλωση θα ανέβει στον οδηγό μέχρι και 72 ώρες μετά την παραγγελία σας.

  * Όλες οι καταχωρήσεις στους χάρτες εμφανίζονται με χιλιομετρική απόσταση σε σχέση με την τοποθεσία του χρήστη.